O projekcie

"Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej"

Celem głównym projektu była poprawa warunków BHP w firmie "Firma ARKAN Kazimierz Białas" poprzez zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na 8 stanowiskach pracy szlifierz-ślusarz i tym samym zmniejszenie zagrożenia chorobami zawodowymi.

Zamontowanie instalacji odpylająco – odciągowej pyłów powstających w procesie szlifowania, sfinansowanej w 80 % ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach „Projekt dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”, przyczyniło się do spadek stężenia pyłów.

Zamontowana instalacja odpylająco - odciągowa obejmuje system odciągu powietrza zapylonego w szlifierni, składa się z centrali filtracyjnej do stanowisk szlifierskich dużych gabarytów o wydajności 24 000 metrów sześciennych na godzinę o ciśnieniu nominalnym w instalacji 3 200 Pa i łącznej powierzchni filtracyjnej 500 metrów kwadratowych. Całość działa we współpracy z innymi elementami instalacji odpylająco-odciągowej tj. wentylatorem, instalacją elektryczną i rurową. Instalacja usuwa z otoczenia stanowisk szlifierskich pyły powstające w procesie szlifowania. Do czasu montażu instalacji odpylająco – odciągowej, pyły były w powietrzu, a ich duża ilość opadała na podłoże, pracownicy chodzili po nich i wdychali je, a dodatkowe zwiększenie obecności pyłów w powietrzu miało miejsce przy próbach jego usunięcia z podłoża.

Po dokonaniu montażu instalacji sytuacja uległa zdecydowanej poprawie polegający na spadku stężenia pyłów do poziomu P < 0,5 P ( tj. poziomu dopuszczalnego stężenia zapylenia ).

Firma ARKAN Kazimierz Białas uzyskała dotację z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z programu „Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej” na realizację projektu pt. „Projekt dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Wartość projektu: 377 317,01 PLN brutto
Wysokość dofinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 300 000,00 PLN brutto

Before you click “Go to page” or before you close this window, please read our Privacy Policy.

,where we ask for your voluntary consent to the processing of your personal data by our business partners and where we inform you about cookies and our processing of your personal data.

By clicking “Go to page” or closing the window by clicking on the X, you agree to be bound by our Privacy Policy.

Privacy Policy